Sunday, January 29, 2023

Kiss The Rain Piano Sheet Music

Kiss The Rain Piano Sheet Music

Yiruma – Kiss the Rain – Piano Tutorial – How to Play Sheet Music

You can print the sheet music, beautifully rendered by Sibelius, up to three times. You can either print the sheet music from our website, or from Playground’s Mac and PC applications. We will keep track of all your purchases, so you can come back months or even years later, and we will still have your library available for you.

Sheet Nhc Piano Kiss The Rain

Sheet nhc phim Hu Du Mt Tri – ALways

Kiss The Rain mt ca khúc khá ni ting trên th gii và c nhiu ngi yêu thích âm nhc yêu mn. Ca khúc này là a con tinh thn ca ngh s Piano Yiruma, nó c sáng tác trong mt hoàn cnh cng y thú v. Vào mt êm, bu tri y sao. Tuy nhiên, nó t nhiên bt u ma. Nó làm cho Yiruma c cm hng vit bài hát Kiss The Rain .

Kiss The Rain Yiruma mt trong nhng ca khúc hay ã làm nên tên tui ca ngh danh piano Yurima. Nó có giai iu nh nhàng, lãng mn và có chút gì ó man mác bun và chính vì nhng iu này ã khin cho d dàng i vào nhng khong lng ca mi ngi. Kiss the Rain nm trong album u tay First Love” phát hành tháng 12 nm 2001 ca ngh s Yiruma. Và tht không quá li khi nói rng “Kiss the rain” là bn nhc khin cho ngi khó tính nht cng khó lòng chi t.

Kiss The Rain hin là mt trong nhng ca khúc nc ngoài c nhiu bn tr Vit Nam cover li nhiu bn nht trên nhiu th loi nhc c nh piano, guitar, ukulele, sáo, harmonica,…Hôm nay Minh Thanh PIANO xin gi n nhng bn sheet nhc piano Kiss The Rain Yiruma nhng bn yêu thích ca khúc này ti v tp luyn hay gii trí nhng lúc rnh ri.

Các bn có th ti < < “sheet nhc piano Kiss the Rain“> > bng cách nhp vào t khóa.

Mi các bn cùng lng nghe li giai iu trm bng và y sâu lng Kiss The Rain qua phn trình din ca ngh s Piano Yiruma.

Popular Articles
Related news